דברו איתנו

מדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות אחודה  - בית וגג יזמות ונדל"ן בע”מ

ברוכים הבאים!

יש לקרוא את תנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש“) בעיון לפני השימוש באתר ו/או בדפי הנחיתה ו/או בכל פלטפורמה אחרת של החברה  (כולם ביחד יקראו “האתר“). האתר הינו אתר של בית וגג יזמות ונדל"ן בע”מ, ח.פ. 516501640, רחוב אבא הלל 17א, רמת גן (“החברה“). החברה הינה חברה המתמחה בחיזוק בניינים נגד רעידות אדמה, תוך השבחת הבניינים ושיפור רווחת בעלי הדירות.

 

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. השימוש באתר מותר לבגירים בלבד. המשתמש מאשר בזאת כי מלאו לו 18 שנים. לנוחותך חילקנו את תנאי השימוש לפרקים ובכל פרק מספר סעיפים קטן. השתדלנו שהפסקאות תהינה קצרות ובלשון פשוטה. בכל מקרה אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בפרטי הקשר שלמטה.

 

הנך מצהיר בעצם ביצוע כל פעולה באתר כי קראת את תנאי השימוש בסמוך לפני ביצועה, וכי הינך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של האתר. אם אינך מסכים להוראה כלשהי עליך לחדול מיד מלעשות שימוש באתר ולהסיר את טכנולוגיות איסוף נתונים או תוכנות אחרות מהמכשיר שלך (דוגמת אפליקציה ככל שהורדת).

 

א. כללי

 1. באתר מידע ונתונים אודות שירותים ומוצרים שונים של החברה ושל צדדים שלישים (יחד "השירותים"). כך למשל ניתן להשאיר לחברה באתר פרטי התקשרות למתעניינים בפרויקטים השונים של החברה. כן ניתן למצוא באתר האינטרנט מידע כלכלי שונה אודות החברה (למשל בלשונית "משקיעים"), ומידע אישי עבור בעלי דירות בפרויקטים של החברה (“לקוחות“), זמין באוזר האישי (“האזור אישי“). שם ניתן למצוא בין השאר עדכונים, טופס ליקויים, שאלות ותשובות וטלפונים חשובים.
 2.  האזור האישי הינו חלק מהאתר ותנאי השימוש חלים עליו. מדיניות הפרטיות המופיעה מטה הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ושניהם מהווים יחידה אחת.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר (בגרסתו העדכנית ביותר בכל זמן נתון) ויחול גם רטרואקטיבית על כל מי שעושה שימוש באתר. מומלץ להתעדכן לעיתים קרובות בשינויים אלה.
 4.  השימוש באתר ובשירותים כפוף לתנאי השימוש. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר (“המשתמש”, “הנך” או “אתה”).
 5. יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). עוד יובהר כי יתכן וחלק מהתוכן והשירותים המצויים באתר לא יהיה זמין ו/או מעוות לצפייה בשימוש שלא באמצעות מחשב.

ב. השימוש באתר

 1. השימוש שלך באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו והסתמכותך עליהם, הם על אחריותך בלבד. אין החברה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח שעלול להיגרם לך עקב השימוש באתר ו/או התכנים המצויים בו ו/או השירותים.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר ו/או באזור האישי אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש. האתר, תכני האתר, המראה, העיצוב והשירותים ו/או המוצרים הכלולים בו, הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או צדדים שלישים אשר העניקו לה רישיון, ולמשתמש מוענקת הרשאה לצפייה אישית שאינה לצורך מסחרי בלבד.
 3. החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
  1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
  2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
  3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  4. הפצת “דואר זבל” (spam) לשרתי האתר או באמצעות האתר, או הפצתם בכל אמצעי דואר אחר.
  5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
  6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה, של החברה  ו/או של צד שלישי כלשהו.
  7. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
  8. חדירה או ניסיון חדירה או שימוש בכל אזור שאינו מוגש לציבור או לשימושך האישי, לרבות אזורים אישיים של משתמשים אחרים.
  9. להעמיס על מי ממערכות האתר או החברה.
 4. השימוש באתר ובתכנים בו הינו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת. החברה אינה מתחייבת להעניק תמיכה תכנית לכל תקלה ו/או שיבוש האמורים.
 5. החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 6. החברה אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.
 7. תמונות יחידות הדיור, הפרויקטים, התשריטים והתרשימים השונים המופיעים באתר נועדו להמחשה בלבד, ויתכנו הבדלים בין כל אלה המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין כל אלה בפועל. כמו כן, דו"ח כספיים של החברה ו/או צדדים שלישים, מידע פיננסי, מידע עסקי, תשקיפים, מרשמים שונים, החלטות דירקטוריון, החלטות של אסיפה כללית ועוד המצויות באתר, מופיעות לנוחות המשתמש בלבד ואין להסתמך עליהן. על המשתמש לפנות למוסד ו/או הרשות הרלוונטית לצורך אימות הנתונים.
 8. בנוסף למגבלות הקבועות בתנאי שימוש אלו, תכנים המצויים באתר (ובמיוחד תכנים מסחריים) כפופים לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של הרגולטור ו/או התאגיד שהוא מקור התכנים, למשל תכנים שמקורם בבורסה בישראל ו/או בורסות בעולם ו/או הרשות לניירות ערך וכיוצ"ב. התכנים המפורסמים באתר לא יחייבו את החברה, למעט דו"חות אשר נערכו על ידה בהתאם לחוק.
 9. כל התכנים המצויים באתר, פרסומם ו/או הצגתם, אין לראות בהם משום המלצה ו/או מתן חוות דעת בכל נושא שהוא, בין אם ייעוץ פיננסי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ מקצועי, ובכלל זה קניית מקרקעין ו/או נדל"ן ו/או נכסים מכל סוג, רכישת או מכירת ניירות ערך, מוצרים ושירותים, בין של החברה ובין של חברות ו/או גופים הקשורים אליה ובין אחרים. הנך מצהיר ומתחייב שלא תעשה שימוש כאמור בתכני האתר והנך פוטר את החברה, עובדיה, נושאי המשרה בה, שותפיה, בעלי מניות, חברות בנות, יועציה, ספקיה והפועלים מטעמה (האמורים יחד עם החברה - "גורמי החברה"), מכל טענה, תביעה, דרישה, נזק, הפסד רווח, עלות ו/או חבות בקשר עם האמור.

ג. אזור אישי

 1. האתר מאפשר ללקוחות להירשם בכדי לעשות שימוש באזור אישי באתר. בכדי להירשם תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך באמצעות האתר ("פרטי לקוח"). פרטים אלה יכללו, בין היתר, את שמך המלא, תעודת הזהות, כתובת למשלוח דואר, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, ומספר טלפון. יובהר כי כניסה לאזור האישי תתבצע באמצעות שם משתמש וקוד סודי אשר יסופק על ידי החברה לכל בעל דירה. שם משתמש וקוד זה הינו מידע סודי של החברה. אין לעשות בו שימוש אלא לצורך שימוש אישי באתר שלא למטרות רווח ואין להעביר לאיש.
 2. הינך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך כפי שהוגדרו לעיל, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הינך מתחייב לשמור את שם המשתמש והקוד הסודי שנמסרו לך בסודיות ולוודא כי רק אתה עושה בהם שימוש. כל שימוש בשם המשתמש והקוד הסודי על ידי כל אדם או צד שלישי הינם באחריותך והבלעדית.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר ו/או באזור האישי, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת וכן משיקולים אחרים של החברה. החברה תעבד את פרטי הלקוח לפי הוראות פרק ט' (“מדיניות הפרטיות“).

ד. קשרי משקיעים

 1. המשתמשים באתר עשויים למצוא מגוון תכנים, לרבות תכנים הנוגעים לפעילותה של החברה, כגון דוחות כספיים, מדיניות השקעות, מצגים, פרוטוקולים של ועדות שונות, חדשות, מדיה, תמונות, כותרות, מידע על חברות שונות, השוואות נתונים, אנליסטים, נתונים פיננסיים, תוכניות עבר או עתידיות של החברה ו/או חברה אחרת, מידע לגבי נושאי משרה בחברה, הצעות עבודה, הצעת מוצרים או שירותים, אספות כלליות של בעלי מניות, קוד התנהגות ומדיניות נוספות, דוחות שכר וכל תוכן אחר הקשור לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה.
 2. תכני האתר, פרסומם, הצגתם ו/או כל תכן המובא באתר, אין לראות בהם משום המלצה ו/או מתן חוות דעת בכל נושא שהוא, בין אם ייעוץ פיננסי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ מקצועי, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך, מוצרים ושירותים, קניית מקרקעין ו/או נדל"ן ו/או נכסים מכל סוג, בין של החברה ובין חברות ו/או גופים הקשורים אליה ובין אחרים.
 3. ככל שמי מהם מתפרסם לפי דין (למשל באתר https://maya.tase.co.il/), הפרסום לפי דין הוא הפרסום הקובע.

ה. קניין רוחני

 1. ביחסים שבין הצדדים, המשתמש מצהיר כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, השירותים המוצעים באתר, ובכלל זה שם המתחם ("Domain"), זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
 2. הזכות המוענקת למשתמש היא רק זכות/רישיון צפייה אישית, בלתי ייחודית, הדירה ושלא לצורך עסקי ובכפוף לתנאי השימוש. רישיון זה הינו אישי ואין להעניק לו רישיון משנה, להעבירו או להקצותו לכל אדם או ישות אחרים.
 3. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

ו. שיפוי

עם דרישה ראשונה הינך מתחייב לשפות את גורמי החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש האלה ו/או הפרת החוק על ידך או על ידי מי מטעמך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל הפרה של תנאי מתנאי השימוש של האתר.

ז. תנאים נוספים

מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית לספק נתונים, שירותים ו/או מוצרים נוספים באתר ו/או להפסיק או לבטל כל נתון, שירות ו/או מוצר אשר זמינים כעת, או אשר יהיו זמינים באתר בכל עת בעתיד. כמו כן, לחברה הזכות לקבוע תנאים נוספים/חלופיים אשר יחולו על כל נתון, שירות ו/או מוצר, נוכחיים או עתידיים, שיהיו זמינים באתר ("תנאים נוספים"). אלא אם כן צוין אחרת, התנאים הנוספים ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

ח. הגבלת אחריות

 1. החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור או הנובע מהשירותים באתר, שימושך באתר, התכנים באתר, הסתמכותך עליהם או להעדר אפשרות להשתמש באתר, כולל, בין היתר, עוגמת נפש, פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן אחר, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.
 2. מבלי לגרוע מהאמור, גם אם ימצא כי החברה ומי מטעמה אחראים לנזק כלשהוא, סכום הפיצוי והסעד הבלעדי של המשתמש ביחס לכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לתוכן בו יוגבלו לסכום ששולם על ידי המשתמש לחברה עבור שימוש כאמור (אם בכלל).

ט. מדיניות פרטיות

 1. אין לך כל חובה חוקית לספק לחברה מידע כלשהו או לאפשר את איסופו של המידע. אם אינך מסכים עם נהלי העיבוד המפורטים כאן או עם תנאי מתנאי השימוש לעיל (כולל מדיניות פרטיות זו) עליך להפסיק לעשות כל שימוש באתר או בתוכן שבו.
 2. מדיניות הפרטיות זו חלה על מידע אודותיך. יחד עם זאת (מבלי לגרוע מזכויות אחרות של החברה לפי דין), הסכמתך להלן ביחס ל"מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") תחול גם על נתונים אחרים הקשורים לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי ועל כל מידע אחר (למשל זה הנאסף באמצעות טכנולוגיות איסוף נתונים).
 3. סוגי מידע
  1. החברה למשל מעברת למשל נתונים שנמסרו על ידך, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר (למשל מסירת פרטי הלקוח), על התכנים והמידע המועברים אודותיך בזמן הגלישה באתר וכל מידע ו/או נתונים אודותיך ו/או אחרים הקשורים אליך (בין אם נמסרו על ידך ובין אם נמסרו על ידי אחרים(. לידיעתך, מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ומהווים יחידה אחת.
  2. החברה גם מעבדת נתונים שאינם מזהים אותך באופן ישיר למשל - מידע על המכשיר ושימוש בו, כתובת IP, ניתוח שימוש, דוחות קריסה ושגיאות, מאפייני דפדפן ומכשיר, מידע על פונקציונליות מערכת ההפעלה, העדפות שפה, כתובות אתרים, מיקום, מידע על האופן והזמן שבו אתה משתמש באתר והשימוש שלך באינטרנט לפני ואחרי שימוש כזה, העדפות תוכן, מידע טכני אחר ו/או נתונים שאולי לא יהיו בהכרח קשורים אליך. החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים כאמור לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. הנך מסכים להעברה האמורה.
 4. מטרות עיבוד המידע. החברה תהיה רשאית לשמור מידע אישי (על אף שאין חובה חוקית לעשות כן) לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות עסקיות ואחרות כגון:
  1. להפעיל שירותים ומוצרים שונים. למשל אנו עושים שימוש בפרטים אודותיך כדי להפעיל את האתר וכדי להגיב לפניותיך, לפתור את כל הבעיות הפוטנציאליות שעלולות להיות לך עם השימוש באתר ולמטרות עסקיות לגיטימיות אחרות;
  2. לצורך פנייה אליך בקשר לפרויקטים ו/או הצעות עסקיות ו/או מסחריות, שהחברה חושבת שעשויים לעניין אותך, בעקבות פרטים שמסרת באתר ו/או בדפי נחיתה ו/או בכל פלטפורמה אחרת של החברה.
  3. שיפור השירותים של החברה;
  4. בחינת השתלבותך בפרויקט בו החברה מעוניינת לקחת;
  5. לבדיקה שוטפת, שיפור, פיתוח האתר, שירותי התוכן ו/או המוצרים שלנו;
  6. על מנת לציית ולהעריך את הציות לחוקים, כללים, תקנות, החלטות שיפוטיות, מדיניות ונהלים פנימיים החלים על המשתמשים;
  7. לאכוף ו/או להגן על הזכויות, הרכוש ו/או האינטרסים המשפטים ו/או האחרים שלנו ו/או של צדדים שלישים ולהגן על הבטיחות המשתמשים באתר ו/או כל אדם ו/או ישות אחרת הקשורים לחברה;
  8. למטרות אבטחה. מטרות אלו כוללות ביצוע ניתוח הנדרש לאיתור נתונים זדוניים ולהבין כיצד הם עלולים להשפיע על המשתמש, לצורך ניטור וניתוח סטטיסטי של התקפות שוטפות על מכשירים ומערכות ולהתאמה שוטפת של הפתרונות הניתנים לאבטחת מכשירים ומערכות מפני התקפות שונות.
 5. דיוורים ופרסומות.
  1. כדי ליצור עימך קשר (על ידי החברה או מי מטעמה) בתגובה לבקשת “דברו איתנו” ו/או לקבלת ניוזלטרים, יצירת קשר עמך בכל צורה ובכל אמצעי לרבות באמצעות הטלפון או האי-מייל או כהודעות push או מסרונים או בדרך אחרת ולשם משלוח כל תוכן אליך (לרבות מידע שיווקי באמצעות דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ודבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("דיוור ישיר" ו-"פרסומות" בהתאמה) ו/או הזמנות לאירועים ו/או לכנסים), גם אם הנך רשום במאגר "אל תתקשר אלי" או מסוג זה.
  2. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל דיוור ישיר ופרסומות כאמור או אם ברצונך להימחק ממאגר המידע של החברה (בכפוף לחוק ולמדיניות החברה), תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך כאמור באמצעות הודעה לחברה ל – irit@baitvegag.co.il, או כפי שיצוין בהודעה שתקבל.
  3. כאמור לעיל, בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי – זהו המידע שאתה מוסר ביודעין כחלק מהליך ההרשמה כאמור לעיל ו/או מידע שהתקבל אודותיך מגורמים אחרים.
  4. צדדים שלישיים. החברה פועלת עם צדדים שלישיים שונים מעת לעת ותעביר להם מידע אודותיך למשל במקרים בהם היא תבקש להסתייע במטרות עיבוד המידע שפרטנו לעיל, ולמשל במקרים הבאים:
  5. לצרכי משלוח פרסומות ודיוורים. בתוך האתר או מחוצה לו.
  6. כדי לענות לשאלותיך למלא את בקשותיך וכדי לשתף בידע על נושא מסוים;
  7. כאשר החברה תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  8. אם החברה תהיה מחויבת לעשות כן על פי דרישה חוקית ו/או צו שיפוטי ו/או רשות מוסמכת המורה לחברה למסור את פרטיך;
  9. אם החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר;
  10. במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין החברה ו/או בקשר לשימושך באתר; יא. לנותני שירותים (גם מחוץ לישראל), שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה. יובהר כי החברה מחייבת את כל נותני השירותים שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה להסכים לעבד את המידע בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה;
  11. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע פגיעה זכויות שלה או של צדדים שלישיים ו/או לגורמי החברה.
  12. אם החברה תנהל את האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את האתר עם פעילותו של צד שלישי, הכול באופן מלא או חלקי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש או לצד שלישי כאמור את המידע שנאגר אודותיך באתר, במאגר המידע או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד או צד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות של החברה או באותה מהות.
 6. אבטחת מידע החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך ועושה מאמצים מסחריים סבירים בנסיבות העניין על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך. על אף האמור, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, הרי שאין ביטחון מוחלט או שיטת אחסון אלקטרוני, המאובטחת או מוגנת ב-100%. לכן, החברה לא יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית לאתר. אם אתה סבור שהמידע האישי שלך עלול להיפגע, אנא הודע לנו מיד ביצירת קשר בפרטים שלמטה.
 7. טכנולוגיות איסוף נתונים

  1. החברה עשויה להשתמש במגוון טכנולוגיות לאיסוף נתונים כגון ’עוגיות’ (Cookies), Web Beacons, Web Pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן – "טכנולוגיות איסוף נתונים"). יצוין כי צדדים שלישים בהם משתמשת החברה להפעלת האתר עשויים גם הם לעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף נתונים.
  2. קצת הסבר על טכנולוגיות איסוף נתונים. 'עוגיות’ (Cookies) למשל הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות (אך גם יתר טכנולוגיות איסוף הנתונים) מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. עם זאת, זכור שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
  3. שימוש במידע הנאסף בטכנולוגיות איסוף הנתונים יכול לכלול את המטרות שפירטנו לעיל, אך גם להגיש לך תכנים ופרסומות מחוץ לאתר (Remarketing). למשל באתרים אחרים, או בהודעות במכשירך (דוגמת הודעות דחף (push)). המידע הנאסף באמצעות טכנולוגיות איסוף הנתונים יכול להיות מטיוב באמצעות נתונים אחרים של ספקים אחרים. למידע נוסף על פרקטיקות אלה, אנא קרא המסמכים בקישורים שלהלן.
  4. דוגמאות לטכנולוגיות איסוף נתונים –
   • האתר משתמש בכלי שנקרא “Google Analytics” כדי לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות שבה המשתמשים מבקרים באתר, אילו דפים הם מבקרים כאשר הם עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים הם השתמשו לפני שהגיעו לאתר. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ- Google Analytics כדי לשמר ולשפר את האתר שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי מזהה. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף מידע שנאסף על-ידי Google Analytics אודות הביקורים שלך והשימושים שלך באתר, הינה כפופה למגבלות הנקובות בתנאי השירות של Google Analytics, אשר הינם זמינים ב- http://www.google.com/analytics/terms/us.html, ומדיניות הפרטיות של Google, אשר הינה זמינה ב- http://www.google.com/policies/privacy/. אתה יכול ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת נתונים במיוחד בקשר עם Google Analytics ב- http://www.google.com/policies/privacy/partners/. אתה יכול למנוע את השימוש במידע שלך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של דפדפן Google Analytics Opt-out Add-on, זמין ב- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
   • בנוסף, החברה עשויה להיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והחברה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה.
 8. העברת מידע. בכל שאלה ובירור בנושא זה ניתן ליצור קשר עם הממונה על הפרטיות באתר באמצעות מייל ובנושא ההודעה לציין “בנושא אבטחת מידע”: irit@baitvegag.co.il. העברת מידע מחוץ לישראל. מידע אישי עשוי להיות מאוחסן/מעובד בישראל, במדינות החברות באיחוד האירופי, במדינות החברות ב-EEA (נורבגיה, ליכטנשטיין ואיסלנד) ובבריטניה (יחד, "EEA") ובמדינות המציעות רמה שווה של הגנה על מידע במסגרת או בכפוף להחלטות תאימות שפורסמו על ידי רשויות הגנת המידע הרלוונטיות, וללא צורך בהגנה נוספת. עם זאת, במקרים מסוימים, החברה עשויה לאחסן או לעבד מידע אישי מחוץ לישראל, ה-EEA או מדינות בעלות הגנה מספקת. אנא שים לב שייתכן כי לתחומי שיפוט כאלה קיימת חקיקה שמגנה או מספקת אבטחה פחותה על זכויות הפרטיות שלך, ואתה מספק בזאת את הסכמתך להעברה/עיבוד כאמור (מחוץ לישראל, ה-EEA או מדינות בעלות הגנה נאותה).
 9. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. לכן מומלץ שתחזור ותקרא אותן מעת לעת וייכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר. המשך שימושך באתר אחרי שינוי שבוצע מהווה הסכמתך לשינוי. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה למשך 30 יום באתר.
 10. זכויות עיון. משתמש עשוי, בנסיבות מסוימות, להיות זכאי לעיין במידע שבידי החברה בנוגע למידע שעליו. החברה תנסה להיענות לפניית המשתמש בהתאם לחוק ולתקנות. על מנת לממש את זכויותיך ניתן לפנות אלינו באמצעות הפרטים המפורטים למטה.

'. תכן צד שלישי

 1. באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרות (להלן: “תכן צד שלישי“). התכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מטעמה והחברה אינה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או המפעיל הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 2. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. החברה אינה אחראית ולא תהא חייבת בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע”י תכן צד שלישי. מוצע למשתמש לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות באתרים של צדדים שלישים בהם אליהם הוא נכנס ו/או משתמש.

יא. תמיכה טכנית 

החברה אינה מתחייבת ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. יחד עם זאת, הנך יכול לפנות בכל עת לכתובת הדואר האלקטרוני  irit@baitvegag.co.il ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

יב. שונות

 1. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.
 2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.
 3. על תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
 4. יצירת קשר: אם יש לך שאלות או בקשות בכל הנוגע לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות, באפשרותך לשלוח אותן לכתובת הדוא"ל irit@baitvegag.co.il או לפנות אלינו באמצעות מילוי טופס פניה "נשמח לדבר" הזמין באתר.